KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

 1.  Hakan Gülçay &Tolga Özçelik (Uşak Üniversitesi) Medya ve Gelişim: Yakın Geleceği Üzerine Öngörüsel Değerlendirmeler.
 2. Menderes Akdağ  (Milli Eğitim Bakanlığı) Türkiye’de koalisyonlar Döneminde Yeni Medya Savaşları.
 3. Menderes Akdağ (Milli Eğitim Bakanlığı) Siyaset Duayenlerinin Medya Kullanım Deneyimleri ve Propaganda.
 4. Sena Coşkun & Kemal Cem Baykal (Afyon Kocatepe Üniversitesi) 6112 Sayılı Kanun Kapsamında Ticari İletişim Türlerinde ‘Ürün Yerleştirme’ Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme.
 5. Onur Önürmen (Erciyes Üniversitesi) Mülteci Sorununun Yeni Medyada Mizahi Yönden Sunumu: 9GAG ve Bobiler.org platformlarının karşılaştırılması.
 6. Mehmet Tokatlı (Ege Üniversitesi) Kurumsal İtibarın Sosyal Medya Üzerinden Aktarımı: Lovemarks 2017 Kazananları Üzerine Bir İçerik Analizi.
 7. Şule Yüksel Özmen (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Haberin öznesi ve haberin Kaynağı Olarak Yerel Basında Çocuk.
 8. Hazal Oğuz (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) Türkiye’de GSM Sektörü ve Markalaşma: En Öne Çıkan Üç Operatörün Reklam Stratejileri .
 9. Azra Kardelen Nazlı (Mustafa Kemal Üniversitesi) Bir Kişisel Gelişim Bileşeni Olarak Akretipler, Sinema karakterleri Üzerine Bir Çalışma.
 10. Semra Geçkin Onat (İstanbul Gelişim Üniversitesi) İletişimin Gelecek Yüzü, İnsana Karşı makineler mi? Sosyal Medyada Yapay Zeka Uygulamaları.
 11. Zöhre Akyol (Ege Üniversitesi) Sigorta Reklamlarında Denge unsurunun Bilişsel Çelişki Bağlamında Değerlendirilmesi.
 12. Duygu Ünalan (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi) Gelişen İletişim Teknolojilerinin Yeni Toplumsal Hareketlere yansıması: “özgürlük için hologram” hareketi.
 13. Bahadır Burak Solak (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Markaların Dijital Kanaat Önderi Kullanımı: “Garanti One” Örnek Olay Analizi
 14. Feride Aydemir (Mustafa Kemal Üniversitesi) New Age Dini Söyleminde Narsistik Bilgelik: İndigo Dergisi Üzerine Bir İnceleme
 15. Özlem Salman Günalp (Lefke Avrupa Üniversitesi) Yerel Yönetimde Sürdürülebilir Siyasi İletişim Modeline Bir Örnek; “Yalova Belediyesi Şeffaf Oda, Şeffaf Yönetim”
 16. Neslihan Özmelek Taş & Azra Kardelen Nazlı (Pamukkale Üniversitesi) Bir İletişim Engeli Olarak Stereotipler: Fi Dizisi Üzerine Bir Analiz
 17. Yusuf Okşar & Sedat Cereci (Mustafa Kemal Üniversitesi) İslam Ahlaki Bağlamında Müslümanların Modern Dünyada Teknolojiyle İlişkileri: Sosyal Medyanın Hükmü
 18. Burak Acar (Sakarya Üniversitesi) An Application on perceptions of high school students using social media: Eskişehir case.
 19. Işıl Tombul (Ege Üniversitesi) Sanal İlahlar: Sosyal Medyada Kimlik İnşası 
 20. Işıl Tombul (Ege Üniversitesi) Medya Yakınsaması İle Değişen Anlatı: Transmedya Hikayeciliği İle Simpsonlar
 21. Özgül Birsen (Anadolu Üniversitesi) Dönüşen Radyoculuk ve Radyo Dinleyicisi ilişkisi
 22. Işıl Tombul (Ege Üniversitesi) Teknoloji ve Yabancılaşma: Sinemada Tek Başınalıktan Bağlantı İçindeki Yalnızlığa
 23. Simge Emekçi (Anadolu Üniversitesi) Yeşil Ürün İletişimi Kapsamında Tüketicilerin Yeşil Ürünlere Yönelik Algı ve Bilgi Düzeyleri
 24. Yeliz Yapıcıoğlu (Ege Üniversitesi) Marka Stratejileri Üzerinde Popüler Kültür Ürünü Olan Tarihi Dizilerin Etkisi: Muhteşem Yüzyıl Örneği
 25. Sibel Onursoy (Anadolu Üniversitesi) New Forms of Coordination in Mobile Communication Era.
 26. Funda Erzurum (Anadolu Üniversitesi) From Single To Second Screen: The Second Screen Usage of Senior Citizens.
 27. Deniz Kılıç & Kenan Ateşgöz (Anadolu Üniversitesi) Social Media Using Motivations of Gifted Children
 28. Ulaş Işıklar (Antalya AKEV Üniversitesi) 2000’li Yılların Türk Sinemasında Travmetik Benlik Temsilleri: Tayfun Pirselimoğlu’nun “Ölüm ve Vicdan Üçlemesi” Örneği.
 29. Hicabi Arslan, Samet Akveran (Adnan Menderes Üniversitesi) Yazılı Basında “GÖÇ” ve “GÖÇMEN” Konulu Haberlerdeki Kavram Kargaşasının Haber Takipçilerinin Algısı Üzerindeki Olumlu-Olumsuz Etkinin Tartışılması.
 30. Ifeoma Onyenegecha (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) The Impact Of Social Media on Political Participation of the 21st Century African Youth: A Case Study of Nigerians and Zimbabweans In North Cyprus.
 31. Müge Gündüz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) University Students’ Perceptions of Their Intercultural Relationship Development.
 32. Yeliz Yapıcıoğlu (Ege Üniversitesi) Marka Tüketimi Öğrenme Kuramları İlişkisinde Reklamların Göstergebilimsel Analiz ile İncelenmesi.
 33. Serkan Kırıkçı & Beril Akıncı Vural (Ege Üniversitesi) Kurumsal İletişim ve Sosyal Medya: THY’nin 3M Modeli Çerçevesinde İncelenmesi.
 34. Burak Acar (Sakarya Üniversitesi)  & Bedriye Taylı (Selçuk Üniversitesi) Diffusion of Social Media in Turkey: Facebook Case
 35. Şerife Özgün Çıtak(Afyon Kocatepe Üniversitesi) & Şule Yüksel Özmen (Karadeniz Teknik Üniversitesi)  Gastronomi Turizmi İle Öne Çıkan Sakin Kent: Yenipazar
 36. Kürşat Doğan & Behiç Alp Aytekin (Adnan Menderes Üniversitesi) Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Bilgi ve Deneyim Aktarım Mecrası Olarak İletişim Fakültelerinin Uygulamalı Eğitim İçeriklerine Dahil Edilmesi Üzerine Bir Önerme
 37. Uğur Gündüz (İstanbul Üniversitesi) & Ali Murat Kırık (Marmara Üniversitesi) Gündem Kaçırma Endişesi (FOMO) ve Sosyal Medya Bağımlılığı İlişkisi: Etkiler ve Sonuçlar Bağlamında Bir Analiz.
 38. Halide Tonga (Ege Üniversitesi) Anaakım Medyada Neoliberal Politikalar: Ekonomi haberleri Üzerine İnceleme.
 39. Selçuk Bazarcı (Ege Üniversitesi) Tüketici Davranışlarını Etkileyen Psikolojik Bir Faktör Olarak Algılamanın Reklamİşleyiş Sürecindeki Rolü
 40. Gökhan Demirel (Ege Üniversitesi) Gerçek Dünyanın Sanal Uygulamalarla Denetilmesi
 41. Mehmet Fatih Yelmen (Hakkari Üniversitesi) Zaman ve Mekan İlişkisi Bağlamında Hatıra Fotoğraflarının Aidiyeti: Jackson Patteron Örneği.
 42. Burak Karabulut (Mustafa Kemal Üniversitesi) Viral Reklamlarda Markanın Algılanması Noktasında Görsel Bir Unsur Olarak Rengin Kullanılması